Úvodník Salvátora 26

Úvodník Salvátora 26

Ani jsme se nenadáli a stojíme na konci prázdnin. Letní horka zeslábla, fouká ze strnišť a my vzpomínáme na zážitky uplynulých týdnů. Dnešní neděle 31. 8. představuje symbolický mezník. Při mši svaté se můžeme vděčně ohlédnout zpět a zároveň s prosbou o Ducha...

Zobrazit článek

Kurzy Alfa – jak se zapojit?

Kurzy Alfa – jak se zapojit?

Letní dominikánské misie skončily, jiné začínají! Věříme, že je to dílo Bohem chtěné, ve kterém On působí a kterému žehná. Je však téměř nemyslitelné, aby „fungovalo“ bez našeho přičinění. Prosíme o podporu Alfy. Přejeme si, aby tuto aktivitu vzala za své celá...

Zobrazit článek

Městské misie – anketa

Městské misie – anketa

V pátečním odpoledni jsme se vydali po faře a do ulic, abychom zjistili, jaká je atmosféra mezi účastníky misií, jak Týden porozumění vnímají misionáři, farníci i chrudimští obyvatelé.

Zobrazit článek

Salvátorská pouť

Salvátorská pouť

Před poutí jsme mohli slyšet zajímavou přednášku z praktického života, chválit Pána a prosit o jeho přímluvu a ztišit se před Ním při nešporách s adorací. Hlavním hostem byl letos dominikán P. Lukáš Jan Fošum.

Zobrazit článek

Tábor Suté Břehy 2014

Tábor Suté Břehy 2014

Tento rok si pro nás vedoucí připravili dokonce desetidenní farní tábor s tématem „Piráti“. Dne 27. 7. 2014 ve tři hodiny byl sraz v krásném tábořišti (vlastně přístavu) Suté Břehy. Více než třicet účastníků různého věku se dostavilo ve smluvený čas (nedočkavci...

Zobrazit článek

Modlitby za mír

Modlitby za mír

Náš pan biskup Jan Vokál nás v den, kdy Svatý otec zamířil do Koreje, spolu s ním naléhavě vyzývá k modlitbám za mír na celém světě, zejména v Iráku, na Blízkém východě a na Ukrajině.

Zobrazit článek

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim připravuje v 7-10/2014 realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Římskokatolická farnost – arciděkanství Chrudim – oprava válečného hřbitova obětí 1. světové války“ na hřbitově Sv. Kříže.

Zobrazit článek