Farní pouť do Svaté země

V první polovině října se velká část naší farnosti vydala na pouť do Svaté země. Nesli si s sebou mnoho očekávání i lidí a situací, které chtěli vložit do modlitby na místech, kudy kráčel Pán Ježíš. Nyní se alespoň stručně s námi dělí o své zážitky...

Zobrazit článek

Výroba adventních věnců

Přijďte si před začátkem adventu uplést svůj adventní věnec, u kterého se během čtyř následujících týdnů budete scházet se svou rodinou, povídat si a modlit se...

Zobrazit článek

Končí Rok víry...

Kým je pro mě Bůh? Kdy jsem zažil Jeho dotyk? Jak se s Ním setkávám ve své každodenní realitě? To jsou otázky, které si můžeme položit ve vrcholícím Roku víry...

Zobrazit článek