Nástěnka 2013 - Velikonoční exsultet

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazni polnice a zvěstuj spásu! Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září a tonoucí v jasu věčného Krále, pohleď, jak na celém světě rychle...

Zobrazit článek

Svatý otec Benedikt XVI. oznámil rezignaci

Svatý otec vyhlásil, že se na konci února 2013 vzdá úřadu římského biskupa. Děkujme Bohu za téměř osm let oddané služby papeže Benedikta a prosme, aby kardinálské konkláve vybralo dobrého nástupce svatého Petra...

Zobrazit článek

Opravený sanktusník

V letošním roce se opravovala věž sanktusníku kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na závěr byl vztyčen opravený kříž a dovnitř vložena zpráva pro ty, kteří příště budou kostel opravovat.

Zobrazit článek

Pozoruhodné výročí

Za nedlouho uplyne sto let od narození významného českého skladatele a varhaníka Karla Židka. Jubileum bude připomenuto zejména třemi koncerty, pořádanými pod záštitou Královéhradeckého biskupství, v Katedrále sv. Ducha v Hradci Králové 16. listopadu 2012 ve 20:00, v chrámu...

Zobrazit článek