Ježíš kráčející Chrudimí, Total inferno a Čarodějnice

„Svět je malý a o náhody v něm není nouze,“ říká starý Lotrando ve známé pohádce. „Náhoda neexistuje,“ praví teologové. A tak: stalo se v malém provinčním městečku: Je pátek ráno. Poslední zvonění jedné z oktáv místního gymnázia. Osm let studia končí. V...

Zobrazit článek

Duch svatý se na nás vylévá

Velikonoční doba vyvrcholila slavností Ducha svatého. V letošním roce biřmování nám nabízí dobrý podnět k zamyšlení nad tím, co pro nás tato svátost znamená...

Zobrazit článek

Farní den

Těšíme se na společné setkání při třetím farním dnu v neděli 17. června.

Zobrazit článek

Nástěnka 2012 - Dary Ducha svatého

Jely jsme s kamarádkami ze společně prožitého víkendu a chystaly jsme se pomodlit svatodušní novénu. Ten den se rozebíralo téma „Dar Ducha a ovoce Ducha“. Tu jedna z kamarádek povídá: „To by mě zajímalo, jaké dary mám.“ A druhá se přidala: „No, to mě taky. U někoho...

Zobrazit článek

Pašijový týden

Uvedení do Svatého týdne s přáním, abyste prožili pravé setkání s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Pánem světa.

Zobrazit článek

Statistiky farních stránek za druhý rok

Gratulujeme ke druhým narozeninám internetových stránek naší farnosti v této samostatné podobě (předtím byly součástí webu Hlubokého koření – www.hlubokekoreni.net). Oproti prvním dvanácti měsícům sem zavítalo dvakrát tolik návštěvníků...

Zobrazit článek

Navržení kandidáti do voleb do Pastrorační rady

Blažek Bohumír Boháč Josef Fidler Antonín ml. Fidlerová Klára Kopecký Viliam Martinková Marie Měkota Daniel Novotná Bohumila Pavlík Tomáš Pudilová Petra Satorie Václav Soukal Petr Šmídková Marie Vostrovský Josef ml. Vtípilová Soňa

Zobrazit článek