Pobyt dětí na Vesmíru

Pobyt dětí na Vesmíru

Jeden z přímých účastníků víkendového setkání dětí, které probíhalo na Vesmíru v Deštném v Orlických horách, vzpomíná na své zážitky...

Zobrazit článek

Dát to nejlepší...

Dát to nejlepší...

Celá farnost se chystá na velikou slavnost, kdy osmnáct dětí o slavnosti Nejsvětější Trojice přijme Největší dar – Pána Ježíše při prvním svatém přijímání...

Zobrazit článek

20 let Charity Chrudim

20 let Charity Chrudim

Naše Farní charita oslaví letos 20 let společné práce. Společné slavení vyvrcholí v neděli 16. září 2012 mší svatou, kterou bude slavit na poděkování biskup Mons. Jan Vokál.

Zobrazit článek

Ježíš kráčející Chrudimí, Total inferno a Čarodějnice

Ježíš kráčející Chrudimí, Total inferno a Čarodějnice

„Svět je malý a o náhody v něm není nouze,“ říká starý Lotrando ve známé pohádce. „Náhoda neexistuje,“ praví teologové. A tak: stalo se v malém provinčním městečku: Je pátek ráno. Poslední zvonění jedné z oktáv místního gymnázia. Osm let studia končí. V...

Zobrazit článek

Duch svatý se na nás vylévá

Duch svatý se na nás vylévá

Velikonoční doba vyvrcholila slavností Ducha svatého. V letošním roce biřmování nám nabízí dobrý podnět k zamyšlení nad tím, co pro nás tato svátost znamená...

Zobrazit článek

Farní den

Farní den

Těšíme se na společné setkání při třetím farním dnu v neděli 17. června.

Zobrazit článek

Nástěnka 2012 - Dary Ducha svatého

Nástěnka 2012 - Dary Ducha svatého

Jely jsme s kamarádkami ze společně prožitého víkendu a chystaly jsme se pomodlit svatodušní novénu. Ten den se rozebíralo téma „Dar Ducha a ovoce Ducha“. Tu jedna z kamarádek povídá: „To by mě zajímalo, jaké dary mám.“ A druhá se přidala: „No, to mě taky. U někoho...

Zobrazit článek