Pro ministranty: Velikonoční třídení

Ministranti v rámci přípravy na slavení Velikonočního tridua dostávali při nácvicích liturgie texty o jednotlivých dnech. Nabízíme vám skrze ně vybrané pohledy na tajemství smrti a vzkříšení Pána Ježíše...

Zobrazit článek

Pouť naší farnosti do Říma

Veliká příležitost pro naši farnost – vydejte se spolu s námi do Říma. Počet přihlášených je zatím malý, a tak abychom nemuseli zrušit tuto nabídku, přidejte se k nám.

Zobrazit článek