Salvátorská pouť v Chrudimi

Salvátorská pouť v Chrudimi

V neděli 7. srpna 2011 budeme slavit chrudimskou pouť. Slavnostní bohoslužbu bude celebrovat pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP. Nabízíme vám přehled, co se v „poutním týdnu“ chystá.

Zobrazit článek

Duch pravdy

Duch pravdy

Nový díl Salvátoru vychází na letnice. A tak úvodní zamyšlení se věnuje Duchu svatému, Duchu pravdy.

Zobrazit článek

Farní sál a ekonomická situace

Farní sál a ekonomická situace

Opět vás rádi seznámíme s vývojem na faře. Před několika měsíci začala rekonstrukce farního sálu a nyní vám přinášíme shrnutí, v jaké fázi se celá akce nachází.

Zobrazit článek

Farní den

Farní den

Pro neděli 26. června si v kalendáři zakroužkujte poznámku Farní den. Těšíme se, že po loňské vydařené premiéře se s vámi setkáme i letos.

Zobrazit článek

Za arcibiskupem Otčenáškem

Za arcibiskupem Otčenáškem

Právě před týdnem jsme se v Hradci Králové rozloučili s Otcem arcibiskupem Karlem. U příležitosti jeho úmrtí toho bylo napsáno již dost, přesto mi dovolte několik osobních vzpomínek.

Zobrazit článek

Vzpomínka na otce arcibiskupa

Vzpomínka na otce arcibiskupa

Nabízíme vám vzpomínku na otce arcibiskupa Otčenáška. Dočtete se, jak se setkal s otcem Josefem Smolou, předchozím chrudimským arciděkanem, při jeho primici v Dobrušce...

Zobrazit článek

Arcibiskup Karel Otčenášek (1920–2011)

Arcibiskup Karel Otčenášek (1920–2011)

Pán daroval 23. královéhradeckému biskupu Karlu Otčenáškovi pohnutý život. Neopustil jej ani v době, kdy po 39 let nemohl vykonávat biskupskou funkci. Na Otčenáškových bedrech stála obroda diecéze po pádu komunismu. Byl hlavním světitelem svého nástupce Mons. Dominika Duky OP....

Zobrazit článek