Začátek Svatého roku milosrdenství v katedrále

Během třetí neděle adventní máme možnost zúčastnit se zahájení Svatého roku milosrdenství a otevření brány milosrdenství v naší katedrále. Zveme vás v neděli 13. prosince 2015 od 15 hodin do kostela Panny Marie v Hradci Králové.

Zobrazit článek

Základy křesťanství pro děti

Rádi bychom nabídli možnost seznámení se základy křesťanství také dětem, které do kostela běžně nechodí. V novém školním roce bude v budově arciděkanství probíhat setkávání dětí, jehož cílem bude společné hledání duchovních hodnot pro život člověka,...

Zobrazit článek

Společný pastýřský list biskupů – o dětech

Vážení rodiče, sestry a bratři, na konci školního roku je vhodná příležitost poděkovat Pánu Bohu za děti, které svěřil do naší péče, za učitele, kteří usilují o jejich výchovu, včetně obětavých katechetů a kněží. Když apoštolové posílali maminky s dětmi...

Zobrazit článek

Po Marxovi přišel gender

Nastupuje po marxistické ideologii a je rovněž tak destruktivní a totalitární, založená na pseudorovnosti a slepém zastávání různých „sexuálních orientací“, na základě kterých se buduje společnost. Řeč je o teorii genderu a zmíněná sociální organizace je jejím...

Zobrazit článek

Nástěnka 2015 - Čistota

Dnes nás Duch svatý povolává ještě k něčemu jinému: abychom světu vydávali svědectví o původní nevinnosti všech stvoření a věcí. ...Je potřebné probudit v člověku stesk po nevinnosti a prostotě, vždyť touhu po nich neustále nosí v srdci, i když tak často bývá...

Zobrazit článek