Nástěnka 2015 - Desatero pokoje

Jen pro dnešek se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém svého života najednou. Jen pro dnešek budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu snažit někoho korigovat...

Zobrazit článek

Zemřel biskup Jiří Paďour

Pán Bůh je veliký. Tak znělo biskupské heslo emeritního českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura, kterého Pán po krátké nemoci k sobě povolal v pátek 11. prosince 2015.

Zobrazit článek

Začátek Svatého roku milosrdenství v katedrále

Během třetí neděle adventní máme možnost zúčastnit se zahájení Svatého roku milosrdenství a otevření brány milosrdenství v naší katedrále. Zveme vás v neděli 13. prosince 2015 od 15 hodin do kostela Panny Marie v Hradci Králové.

Zobrazit článek

Základy křesťanství pro děti

Rádi bychom nabídli možnost seznámení se základy křesťanství také dětem, které do kostela běžně nechodí. V novém školním roce bude v budově arciděkanství probíhat setkávání dětí, jehož cílem bude společné hledání duchovních hodnot pro život člověka,...

Zobrazit článek

Společný pastýřský list biskupů – o dětech

Vážení rodiče, sestry a bratři, na konci školního roku je vhodná příležitost poděkovat Pánu Bohu za děti, které svěřil do naší péče, za učitele, kteří usilují o jejich výchovu, včetně obětavých katechetů a kněží. Když apoštolové posílali maminky s dětmi...

Zobrazit článek