P. Jaroslav Axler: Křížová cesta (kázání)

Odsouzen. Bere kříž. Panna Maria. Pád. Šimon. Veronika. Znovu spadl. Plačící ženy. Třetí klopýtnutí. Svlečen. Přibíjen. Umírá. Sňat. Pohřben. Vzkříšen!!! Každá cesta kříže končí něčím pěkným... (kázání P. Jaroslava Axlera, 81. dětská mše svatá,...

Zobrazit článek

P. Josef Smola: Zřekněte se zlého! (kázání)

Pan vikář ve své promluvě při „jubilejní“ osmdesáté dětské bohoslužbě kázal o dvou nařízeních od Pána Boha: „Nedávej překážku před slepého!“ a „Nezlořeč hluchému!“ (kázání P. Josefa Smoly, 80. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí...

Zobrazit článek

Postní výzva

Popeleční středou začíná období přípravy na Velikonoce. Než oslavíme Kristovo vzkříšení, sestupme do svého nitra a pokusme se zapracovat na tom, v čem máme ještě rezervy...

Zobrazit článek

P. Jaroslav Axler: O svěcené vodě (kázání)

Poprvé překvapený otec Jaroslav věděl, že bude jeho kázání zaznamenáno. Jestli toužíte poznat, k čemu slouží křtitelnice, kropenka a kropáč, připomeňte si tuto promluvu. (kázání P. Jaroslava Axlera, 79. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí...

Zobrazit článek

O lásce

1 Janův 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 2 Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je...

Zobrazit článek

Poselství Městu a světu

Spolu s papežem Benediktem XVI. se zamysleme nad částí poselství, které pronesl o Vánocích 2006. Celý text Urbi et orbi naleznete v tomto článku Rádia Vaticana.

Zobrazit článek

P. Jaroslav Axler: O svatostánku (kázání)

Po třech nezaznamenaných homiliích opět přinášíme shrnutí kázání P. Jaroslava Axlera z dětské mše svaté. Navíc jsme doplnili i přímluvy, za které můžeme společně prosit. (kázání P. Jaroslava Axlera, 76. dětská mše svatá, Chrudim, pondělí...

Zobrazit článek

Jak prožít advent podle Dr. Vojtěcha Eliáše

Co znamená „advent“? Jak ho mám správně prožít? Jak se mám připravit na Vánoce? Přečtěte si rady kněze Dr. Vojtěcha Eliáše, pedagoga na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, které poskytl čtenářům portálu

Zobrazit článek