P. Jaroslav Axler: Život jako hodinky (kázání)

Novinkou mezi článkami je přepis kázání z bohoslužby pro školáky. Přečtěte si promluvu P. Jaroslava Axlera, kterou pronesl během 67. dětské mše svaté v Chrudimi v úterý 9. května 2006... (kázání P. Jaroslava Axlera, 67. dětská...

Zobrazit článek

Velikonoční přání

„Řekl jim: »Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v Jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy.«“ (Lukáš 24, 46–47)

Zobrazit článek

Využijme své hřivny

Každý den prolenošíme hodně času zbytečnostmi a na rozhovor s Bohem v modlitbě tak nezbývá téměř žádný prostor. Vyhraďme si denně alespoň několik ze 1440 minut pro Spasitele. Důležité je i čtení Bible, obzvlášť když je jí letošní rok věnován. Zkusme...

Zobrazit článek