Alois Hnilička (1826–1909)

Narodil se 21. března 1826 v Ústí nad Orlicí, v rodině zdejšího kantora a ředitele kůru Františka Hniličky, od kterého dostal základy hudebního vzdělání. Když mu v 10 letech zemřela matka, byl mladý Hnilička přijat jako sopranista do proslulého...

Zobrazit článek

Kantoři, varhaníci, ředitelé kůru (1756–1932)

Církevní hudba zůstává ještě dlouho v 18. i první polovině 19. století hlavním těžištěm hudebního dění ve městě. Jistě se hrála i hudba světská, či přímo lidová, o ní však víme velmi málo. Policejní opatření z r. 1762 nás informuje, že v hospodách...

Zobrazit článek

Jiří Rychnovský (cca. 1540–1615)

Největší český skladatel rudolfínské doby, Jiří Rychnovský, se narodil mezi lety 1540–1545 snad v Rychnově nad Kněžnou. Pod svými skladbami se podepisoval jako Georgius Richnovinus nebo Richnovicus. Jak se jmenoval původně, nevíme (možná Světelský). Jeho život je dodnes...

Zobrazit článek

Literátská bratrstva a jejich odkaz (15.–17. stol.)

Doložitelné počátky hudebního dění v Chrudimi, kladené do druhé poloviny 15. stol., souvisí přirozeně s církevní hudbou a školstvím. Specifikem a určitým fenoménem českých zemí se stávají v této době tzv. literátská bratrstva, což byla sdružení mužů –...

Zobrazit článek