Po Marxovi přišel gender

Nastupuje po marxistické ideologii a je rovněž tak destruktivní a totalitární, založená na pseudorovnosti a slepém zastávání různých „sexuálních orientací“, na základě kterých se buduje společnost. Řeč je o teorii genderu a zmíněná sociální organizace je jejím...

Zobrazit článek

Nástěnka 2015 - Čistota

Dnes nás Duch svatý povolává ještě k něčemu jinému: abychom světu vydávali svědectví o původní nevinnosti všech stvoření a věcí. ...Je potřebné probudit v člověku stesk po nevinnosti a prostotě, vždyť touhu po nich neustále nosí v srdci, i když tak často bývá...

Zobrazit článek

Nástěnka 2014 - Chudoba

„Toto jsou pravé Vánoce. Oslavovat chudobu Boha, který se zřekl sám sebe a vzal na sebe přirozenost služebníka (Flp 2,7), Boha, který obsluhuje u stolu (Lk 22,27), Boha, který se skrývá před moudrými a chytrými a odhaluje se maličkým (Mt 11,25), „Syna člověka, který...

Zobrazit článek

Vánoční pozdrav

Vánoční pozdrav otce Jiřího především pro návštěvníky našeho kostela při štědrodenní zpívání koled u jesliček a při půlnoční bohoslužbě.

Zobrazit článek

On přichází stále

„Neslyšíte jeho kroky, ale On přichází. Ve dne i v noci, v každém věku, v každé chvíli... On přichází stále!“ (Rabíndranáth Thákur)

Zobrazit článek