Nástěnka 2014 - Chudoba

Nástěnka 2014 - Chudoba

„Toto jsou pravé Vánoce. Oslavovat chudobu Boha, který se zřekl sám sebe a vzal na sebe přirozenost služebníka (Flp 2,7), Boha, který obsluhuje u stolu (Lk 22,27), Boha, který se skrývá před moudrými a chytrými a odhaluje se maličkým (Mt 11,25), „Syna člověka, který...

Zobrazit článek

Dvojvikariátko

Dvojvikariátko

Akce pro mládež probíhají na všech úrovních: farní, vikariátní i diecézní. Tentokrát se vydali na setkání dvou vikariátů v Litomyšli.

Zobrazit článek