Nástěnka 2014 - Chudoba

„Toto jsou pravé Vánoce. Oslavovat chudobu Boha, který se zřekl sám sebe a vzal na sebe přirozenost služebníka (Flp 2,7), Boha, který obsluhuje u stolu (Lk 22,27), Boha, který se skrývá před moudrými a chytrými a odhaluje se maličkým (Mt 11,25), „Syna člověka, který...

Zobrazit článek

Vánoční pozdrav

Vánoční pozdrav otce Jiřího především pro návštěvníky našeho kostela při štědrodenní zpívání koled u jesliček a při půlnoční bohoslužbě.

Zobrazit článek

On přichází stále

„Neslyšíte jeho kroky, ale On přichází. Ve dne i v noci, v každém věku, v každé chvíli... On přichází stále!“ (Rabíndranáth Thákur)

Zobrazit článek

Pozdrav z Věčného města

Již pátým rokem se s Petrem Soukalem připravujeme ke kněžské službě. A protože podstatnou práci za nás zastáváte při modlitbě, rádi bychom se s vámi podělili, co jsme za tu dobu již prožili.

Zobrazit článek

Dvojvikariátko

Akce pro mládež probíhají na všech úrovních: farní, vikariátní i diecézní. Tentokrát se vydali na setkání dvou vikariátů v Litomyšli.

Zobrazit článek

Figurální mše

Zamyšlení nad figurální mší – typem hudebního doprovodu slavnostních bohoslužeb v našem kostele.

Zobrazit článek