Pozdrav z Věčného města

Již pátým rokem se s Petrem Soukalem připravujeme ke kněžské službě. A protože podstatnou práci za nás zastáváte při modlitbě, rádi bychom se s vámi podělili, co jsme za tu dobu již prožili.

Zobrazit článek

Dvojvikariátko

Akce pro mládež probíhají na všech úrovních: farní, vikariátní i diecézní. Tentokrát se vydali na setkání dvou vikariátů v Litomyšli.

Zobrazit článek

Figurální mše

Zamyšlení nad figurální mší – typem hudebního doprovodu slavnostních bohoslužeb v našem kostele.

Zobrazit článek

Modlitební podpora kurzů Alfa

Kurzy Alfa nejsou jen společnou večeří, přednáškou na zadané téma a následnými diskuzemi. V kapli se tu dobou scházejí ti, kteří se za všechny účastníky modlí...

Zobrazit článek

Den Bible

Dopis kardinála Dominika Duky, OP ke Dni Bible v neděli 16. listopadu 2014.

Zobrazit článek