Velikonoční přání

Velikonoční přání

„Řekl jim: »Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v Jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy.«“ (Lukáš 24, 46–47)

Zobrazit článek

Využijme své hřivny

Využijme své hřivny

Každý den prolenošíme hodně času zbytečnostmi a na rozhovor s Bohem v modlitbě tak nezbývá téměř žádný prostor. Vyhraďme si denně alespoň několik ze 1440 minut pro Spasitele. Důležité je i čtení Bible, obzvlášť když je jí letošní rok věnován. Zkusme...

Zobrazit článek

Liber Memorabilium

Liber Memorabilium

K dispozici u této kroniky vedené v letech 1736 (?) až 1901 nabízíme pouze stručnou charakteristiku z DVD [clanky id="729"]Chrudimské letopisy[/clanky]. Případní zájemci s převedením údajů do textové podoby a zveřejním na farních stránkách pro širokou veřejnost nás...

Zobrazit článek