Den Bible

Dopis kardinála Dominika Duky, OP ke Dni Bible v neděli 16. listopadu 2014.

Zobrazit článek

O odpustcích

V týdnu od 1. do 8. listopadu máme možnost využít k intenzivnějším modlitbám za zemřelé a získat pro ně plnomocné odpustky. Článek vám nabídne základní orientaci z Katechismu katolické církve, jaký je význam odpustků, i několik podnětů, jak je možné z tohoto daru...

Zobrazit článek

Modlitba za biskupskou synodu

Od 5. do 19. října 2014 proběhne ve Vatikánu velmi důležitá biskupská synoda o rodině. Prosme, ať biskupové celého světa dokáží naslouchat Božímu hlasu a správně čelit výzvám doby.

Zobrazit článek

Úvodník Salvátora 26

Ani jsme se nenadáli a stojíme na konci prázdnin. Letní horka zeslábla, fouká ze strnišť a my vzpomínáme na zážitky uplynulých týdnů. Dnešní neděle 31. 8. představuje symbolický mezník. Při mši svaté se můžeme vděčně ohlédnout zpět a zároveň s prosbou o Ducha...

Zobrazit článek

Kurzy Alfa – jak se zapojit?

Letní dominikánské misie skončily, jiné začínají! Věříme, že je to dílo Bohem chtěné, ve kterém On působí a kterému žehná. Je však téměř nemyslitelné, aby „fungovalo“ bez našeho přičinění. Prosíme o podporu Alfy. Přejeme si, aby tuto aktivitu vzala za své celá...

Zobrazit článek

Městské misie – anketa

V pátečním odpoledni jsme se vydali po faře a do ulic, abychom zjistili, jaká je atmosféra mezi účastníky misií, jak Týden porozumění vnímají misionáři, farníci i chrudimští obyvatelé.

Zobrazit článek

Salvátorská pouť

Před poutí jsme mohli slyšet zajímavou přednášku z praktického života, chválit Pána a prosit o jeho přímluvu a ztišit se před Ním při nešporách s adorací. Hlavním hostem byl letos dominikán P. Lukáš Jan Fošum.

Zobrazit článek

Tábor Suté Břehy 2014

Tento rok si pro nás vedoucí připravili dokonce desetidenní farní tábor s tématem „Piráti“. Dne 27. 7. 2014 ve tři hodiny byl sraz v krásném tábořišti (vlastně přístavu) Suté Břehy. Více než třicet účastníků různého věku se dostavilo ve smluvený čas (nedočkavci...

Zobrazit článek