Interview s katechumeny

Blíží se velikonoční vigilie, při které budou pokřtěni dva noví členové naší farní rodiny – Jitka Kopinová a Petr Miklas. Zeptali jsme se jich, s jakými očekáváními prožívají poslední dny před přijetím svátosti křtu.

Zobrazit článek

Modlitební sponzoring kandidátů svátosti biřmování

Příští rok proběhne v naší farnosti udílení Svátosti biřmování. V únoru započaly přípravy k přijetí této svátosti, kterých se účastní 28 farnic a farníků. Pro ty, kteří by se chtěli připojit k modlitebnímu sponzoringu, nabízíme jednu z možných modliteb.

Zobrazit článek