Každý z nás má jiné dary, jiné vnímání světa, jinou citlivost na věci světské i duchovní. Pojďme se o ně podělit. Nabídněme ostatním ze svých přebytků ducha i duše. Někdy možná i věcí materiálních. Buďme mosty, které spojí člověka s člověkem.

  • CESTA DŮVĚRY se sv. Terezičkou z úzkosti, deprese, pocitu viny (Portál 2020, Joël Pralong)

    Francouzský kněz a terapeut se ve své knize věnuje závažnému tématu, které se nevyhýbá ani věřícím - jak žít s úzkostmi, depresemi a pocity viny. Opírá se přitom o Malou cestu sv. Terezie z Lisieux, u níž můžeme díky její vlastní autobiografii velmi dobře rekonstruovat, že sama těmito duševními problémy velmi trpěla. Pralong dobře rozlišuje mezi oblastí, kde má zasáhnout psycholog či psychiatr, a oblastí, kde může pomoct duchovní vedení a podpora. Provází čtenáře nejprve životem sv. Terezie, kde ukazuje řadu symptomů, s nimiž se světice potýkala, popisuje, jak je ve svém duchovním životě proměňovala, a pak tuto zkušenost zobecňuje na způsob, jak se jí inspirovat v životě každého, kdo podobnými obtížemi sám trpí. V duchu Malé cesty vybízí ke klidnému přijetí vlastní nedokonalosti a slabosti, k důvěře a odevzdanosti do Boží lásky, k zaměření na bezprostřední budoucnost a realistické cíle. Kniha pomůže jak věřícím, kteří trpí úzkostí a depresí, tak jejich rodinným příslušníkům, duchovním a doprovázejícím.

    • bohacova.chrudim@seznam.cz
  • Kde se setkat s Kristem

    Kde se setkat s Kristem

    Posílám odkaz na článek, který mě oslovil.