Galerie

Slavnost Narození Páně

Slavnost Narození Páně

Přesně patnáct minut před začátkem Slavnosti Narození Páně, tedy v 8:15:00 začaly odbíjet zvony. Tentokrát však všechny tři, které na věžích kostela NPM jsou. Při slavnosti jsme si připomínali Narození Ježíše Krista v Betlémě. Zpěvem a hudbou doprovodil chrámový sbor.

Zobrazit detail

Půlnoční bohoslužba

Půlnoční bohoslužba

Přesně o půlnoci začala slavnostní bohoslužba, na jejímž začátku přinesl P. Jiří jesličky s Ježíškem a vložil je do betlému.

Zobrazit detail

Zpívání u jesliček

Zpívání u jesliček

Hluboké koření společně se svými kamarády připravili již tradiční Zpívání u jesliček, které bylo 24. 12. od 15:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zazpívali jak tradiční vánoční písně, tak i některé novější či z vlastní tvorby.

Zobrazit detail

Zpívání na LDN (Hluboké koření)

Zpívání na LDN (Hluboké koření)

Jako každý rok kapela chrudimské mládeže - Hluboké koření - navštívila před Vánoci nemocné na dětském oddělení oddělení a LDN. Snažili se tak vnést do nemocničního prostředí trochu dobré nálady a vánoční atmosféry.

Zobrazit detail

Táborový víkend pro rodiče

Táborový víkend pro rodiče

Jako v létě připravují vedoucí tábory pro děti, již tradičně připravili také Táborový víkend pro rodiče, který byl v Sudějově. Téma bylo Tajuplný ostrov.

Zobrazit detail

Farní pouť do Francie 2018

Farní pouť do Francie 2018

Na svátek Povýšení svatého Kříže se vydali poutníci naší farnosti na pouť, která měla téma Po stopách francouzských světců. Navštívili jsme La Salette, Le-Puy-en-Velay, Ars-sur-Formans, Taizé, Paray-Le-Monial, Sept-Fons, Nevers, Vézelay, Paříž.

Zobrazit detail

Salvátorská pouť - Slavnostní poutní bohoslužba

Salvátorská pouť - Slavnostní poutní bohoslužba

Na letošní slavnostní poutní bohoslužbu přijal pozvání Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královehradecký. Slavnostními zpěvy ji doprovodily spojené sbory a chrámový orchestr. Vystaven byl i milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora.

Zobrazit detail

Farní tábor 2018 - Tajuplný ostrov

Farní tábor 2018 - Tajuplný ostrov

Tématem letošního tábora byl Tajuplný ostrov. Přinášíme vám výběr těch nejdůležitějších okamžiků našeho letního dobrodružství, které se odehrávalo na Pastvinách.

Zobrazit detail

První svaté přijímání

První svaté přijímání

Na slavnost Nejsvětější Trojice přijalo 18 dětí z naší farnosti poprvé Pána Ježíše v Eucharistii. Této slavnosti předcházely pravidelné nedělní přípravy s P. Jiřím Hebltem.

Zobrazit detail

Noc kostelů 2018

Noc kostelů 2018

Letošní Noc kostelů proběhla 25. 5. 2018. Tradičně ji zahájili zvoníci vyzváněním zvonů. V kostele Nanebevzetí Panny Marie byla sloužena mše svatá s úmyslem za město Chrudim. Na to navázala přednáška P. Jiřího Heblta o novém oltáři. Poté bylo možné navštívit i další kostely - kostel sv. Kateřiny a kostel sv. Michaela. Otevřen byl i kúr kostela NPM. Po jednotlivých kostelech probíhala série přednášek Krok za krokem kostelem s Tomášem Pavlíkem. I letos vyrazily autobusy na komentované prohlídky pardubických kostelů.

Zobrazit detail

Pouť do Poděbrad a na Libici

Pouť do Poděbrad a na Libici

V sobotu 12. května jsme se vydali na pouť do Poděbrad, na Libici a do Kolína. V Poděbradech nás přivítal "náš" P. Vojta Novotný, se kterým jsme navštívili poděbradské sklárny a poté slavili mši svatou v kostele Povýšení svatého Kříže. Po obědě a poledním odpočinku jsme se vydali pěšky, vláčkem či parníkem na Libici, kde nám otec Vojtěch udělil své poslední novokněžské požehnání. V kostele sv. Vojtěcha jsme se s ním rozloučili písní Církev, kterou s P. Petrem Soukalem před 10 lety složili. V Kolíně jsme si prohlédli katedrálu.

Zobrazit detail

Zobrazena strana z 17.