Galerie

Slavnost Narození Páně

Slavnost Narození Páně

Slavnost Narození Páně jsme slavili v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním celebrujícím byl P. Jiří Heblt, koncelebroval P. Vojtěch Novotný. Bohoslužbu doprovodil Chrámový sbor pod vedením Tomáše Židka.

Zobrazit detail

Půlnoční bohoslužba

Půlnoční bohoslužba

Při půlnoční bohoslužbě jsme si připomínali, že právě v tuto slavnou noc se narodil náš Spasitel, Kristus Pán.

Zobrazit detail

Zpívání v nemocnici

Zpívání v nemocnici

I letos se mladí z farnosti vydali na LDN a dětské oddělení Nemocnice Chrudim udělat pacientům radost zpíváním vánočních koled.

Zobrazit detail

Roráty + snídaně na faře

Roráty + snídaně na faře

Poslední adventní sobotu jsme se sešli ke slavení ranní mše svaté (rorátů), kterou sloužil P. Jiří Heblt, koncelebroval P. Vojtěch Novotný. Po mši následovala již tradiční předvánoční snídaně na faře.

Zobrazit detail

Přednáška o Ugandě

Přednáška o Ugandě

V neděli 6. 10. 2019 měla po ranní mši svaté na faře přednášku Klára Kalinová o své misi v Ugandě. Součástí byla i výstava fotografií, které tam nafotila.

Zobrazit detail

Salvátorská pouť - Slavnostní poutní bohoslužba

Salvátorská pouť - Slavnostní poutní bohoslužba

Slavnostní poutní bohoslužbu celebroval generální vikář Mons. Jan Paseka, koncelebroval chrudimský arciděkan P. Jiří Heblt. Doprovázely ji spojené sbory a chrámový orchestr. Po mši svaté bylo možné uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora.

Zobrazit detail

Noc kostelů

Noc kostelů

Při tradiční Noci kostelů v Chrudimi byly otevřeny kostely: Nanebevzetí Panny Marie, sv. Kateřiny, sv. Michela, archanděla. Program navštívilo 800 lidí, nechyběly přednášky, hudba či ztišení.

Zobrazit detail

Dětská mše svatá - 28. 4. 2019

Dětská mše svatá - 28. 4. 2019

Při dětské mši svaté nám provazový žebřík ležící na zemi připomněl Pána Ježíše, který na kříži zemřel a byl položen do hrobu. Už nemohl kázat, ani uzdravovat, byl mrtev. Otec ho však třetího dne vzkřísil. Žebřík vytažený vzhůru symbolizuje to, že Ježíš opravdu vstal z mrtvých, a tak i nám otevřel cestu do nebe.

Zobrazit detail

Zobrazena strana z 16.