Salvátorská pouť - Slavnostní poutní bohoslužba

Salvátorská pouť - Slavnostní poutní bohoslužba

Na letošní slavnostní poutní bohoslužbu přijal pozvání Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královehradecký. Slavnostními zpěvy ji doprovodily spojené sbory a chrámový orchestr. Vystaven byl i milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora.

Zobrazit detail

První svaté přijímání

První svaté přijímání

Na slavnost Nejsvětější Trojice přijalo 18 dětí z naší farnosti poprvé Pána Ježíše v Eucharistii. Této slavnosti předcházely pravidelné nedělní přípravy s P. Jiřím Hebltem.

Zobrazit detail

Noc kostelů 2018

Noc kostelů 2018

Letošní Noc kostelů proběhla 25. 5. 2018. Tradičně ji zahájili zvoníci vyzváněním zvonů. V kostele Nanebevzetí Panny Marie byla sloužena mše svatá s úmyslem za město Chrudim. Na to navázala přednáška P. Jiřího Heblta o novém oltáři. Poté bylo možné navštívit i další kostely - kostel sv. Kateřiny a kostel sv. Michaela. Otevřen byl i kúr kostela NPM. Po jednotlivých kostelech probíhala série přednášek Krok za krokem kostelem s Tomášem Pavlíkem. I letos vyrazily autobusy na komentované prohlídky pardubických kostelů.

Zobrazit detail

Pouť do Poděbrad a na Libici

Pouť do Poděbrad a na Libici

V sobotu 12. května jsme se vydali na pouť do Poděbrad, na Libici a do Kolína. V Poděbradech nás přivítal "náš" P. Vojta Novotný, se kterým jsme navštívili poděbradské sklárny a poté slavili mši svatou v kostele Povýšení svatého Kříže. Po obědě a poledním odpočinku jsme se vydali pěšky, vláčkem či parníkem na Libici, kde nám otec Vojtěch udělil své poslední novokněžské požehnání. V kostele sv. Vojtěcha jsme se s ním rozloučili písní Církev, kterou s P. Petrem Soukalem před 10 lety složili. V Kolíně jsme si prohlédli katedrálu.

Zobrazit detail

Svěcení nového oltáře

Svěcení nového oltáře

V neděli 8. dubna byl při slavnostní mši svaté v 8:30 hodin posvěcen Mons. Janem Vokálem, biskupem královéhradeckým, nový oltář, ambon a sedes.

Zobrazit detail

Karneval

Karneval

Před začátkem postní doby připravili mladí z naší farnosti karneval pro děti. Tématem byla Sněhurka a sedm trpaslíků. Podařilo se Sněhurku po snězení otráveného jablka přivést zpátky k životu?

Zobrazit detail

Půlnoční bohoslužba

Půlnoční bohoslužba

Přesně v 0:00 začala půlnoční bohoslužba, při níž jsme si připomínali narození Ježíše v Betlémě.

Zobrazit detail

Roráty a snídaně na faře

Roráty a snídaně na faře

V sobotu 16. 12., den před třetí nedělí adventní, jsme začali roráty při svíčkách v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po mši svaté jsme společně snídali na faře.

Zobrazit detail