Galerie

Přednáška o Ugandě

Přednáška o Ugandě

V neděli 6. 10. 2019 měla po ranní mši svaté na faře přednášku Klára Kalinová o své misi v Ugandě. Součástí byla i výstava fotografií, které tam nafotila.

Zobrazit detail

Salvátorská pouť - Slavnostní poutní bohoslužba

Salvátorská pouť - Slavnostní poutní bohoslužba

Slavnostní poutní bohoslužbu celebroval generální vikář Mons. Jan Paseka, koncelebroval chrudimský arciděkan P. Jiří Heblt. Doprovázely ji spojené sbory a chrámový orchestr. Po mši svaté bylo možné uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora.

Zobrazit detail

Noc kostelů

Noc kostelů

Při tradiční Noci kostelů v Chrudimi byly otevřeny kostely: Nanebevzetí Panny Marie, sv. Kateřiny, sv. Michela, archanděla. Program navštívilo 800 lidí, nechyběly přednášky, hudba či ztišení.

Zobrazit detail

Dětská mše svatá - 28. 4. 2019

Dětská mše svatá - 28. 4. 2019

Při dětské mši svaté nám provazový žebřík ležící na zemi připomněl Pána Ježíše, který na kříži zemřel a byl položen do hrobu. Už nemohl kázat, ani uzdravovat, byl mrtev. Otec ho však třetího dne vzkřísil. Žebřík vytažený vzhůru symbolizuje to, že Ježíš opravdu vstal z mrtvých, a tak i nám otevřel cestu do nebe.

Zobrazit detail

Pouť do Havlíčkova Brodu za P. Petrem Soukalem

Pouť do Havlíčkova Brodu za P. Petrem Soukalem

V sobotu jsme vyrazili na pouť do Havlíčkova Brodu a Šlapanova za P. Petrem Soukalem. Navštívili jsme kostel Nanebevzetí Panny Marie a jeho věž, hřbitovní kostel sv. Vojtěcha. Prohlédli jsme si faru, která prochází rekonstrukcí a poté slavili mši svatou ve Šlapanově. Na závěr jsme se pomodlili na poutním místě u svaté Anny v Pohledu.

Zobrazit detail

Společenský večer farnosti

Společenský večer farnosti

Společenský večer farnosti proběhl 2. března ve Stolanech. Nechybělo předtančení, tanec PATAFAS či tombola. Nyní vám přinášíme fotky jako vzpomínku na pěkně prožité chvíle.

Zobrazit detail

Karneval

Karneval

Letošní karneval pro děti proběhl ve stylu Hollywoodu. Nechyběl režisér, maskér, klapka či kameraman. Děti přišli jako rytíři, strašidla, vodníci, kosmonauti a další pohádkové bytosti.

Zobrazit detail

Slavnost Narození Páně

Slavnost Narození Páně

Přesně patnáct minut před začátkem Slavnosti Narození Páně, tedy v 8:15:00 začaly odbíjet zvony. Tentokrát však všechny tři, které na věžích kostela NPM jsou. Při slavnosti jsme si připomínali Narození Ježíše Krista v Betlémě. Zpěvem a hudbou doprovodil chrámový sbor.

Zobrazit detail

Půlnoční bohoslužba

Půlnoční bohoslužba

Přesně o půlnoci začala slavnostní bohoslužba, na jejímž začátku přinesl P. Jiří jesličky s Ježíškem a vložil je do betlému.

Zobrazit detail

Zpívání u jesliček

Zpívání u jesliček

Hluboké koření společně se svými kamarády připravili již tradiční Zpívání u jesliček, které bylo 24. 12. od 15:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zazpívali jak tradiční vánoční písně, tak i některé novější či z vlastní tvorby.

Zobrazit detail

Zpívání na LDN (Hluboké koření)

Zpívání na LDN (Hluboké koření)

Jako každý rok kapela chrudimské mládeže - Hluboké koření - navštívila před Vánoci nemocné na dětském oddělení oddělení a LDN. Snažili se tak vnést do nemocničního prostředí trochu dobré nálady a vánoční atmosféry.

Zobrazit detail

Táborový víkend pro rodiče

Táborový víkend pro rodiče

Jako v létě připravují vedoucí tábory pro děti, již tradičně připravili také Táborový víkend pro rodiče, který byl v Sudějově. Téma bylo Tajuplný ostrov.

Zobrazit detail