• Rok 2018 v naší farnosti

    Pastorační aktivity: - začátkem ledna opět ve farnosti proběhla Tříkrálová sbírka - 10. 2. byl společenský večer naší farnosti ve Stolanech - v postní době jsme se připojili k výzvě papeže Františka „24 hodin s Bohem“ adorací v kostele Nanebevzetí Panny Marie - proběhla postní duchovní obnova pod vedením P. Jana Houkala, adventní duchovní obnovu vedl P....

  • Vánoční bohoslužby

    Přinášíme bohoslužby o Vánocích v chrudimské farnosti.