• Nástěnka: Dar a obdarování

    Prázdné ruce V noci, kdy se Ježíš narodil, přinesli andělé radostnou zvěst o narození dlouho očekávaného Spasitele pastýřům. Všichni jej chtěli vidět, poklonit se mu...

  • Vzhůru na Luční boudu!

          Od první podzimní soboty proteklo v Bílém Labi už docela hodně vody a přesto až teď doputoval tento text k těm, kterým je určen: chrudimským farníkům. Některé cesty jsou zdlouhavé a ještě k tomu křivolaké. O tom, jaké to ten den v Krkonoších bylo, jsme si nedávno přečetli díky kamarádce...

  • Plnomocné odpustky pro duše v očistci

    1. 11. (odpol.) a 2. 11. (celý den) – při návštěvě kostela – modlitba Páně – Vyznání víry– tři obvyklé podmínkydenně 1. až 8. 11. – při návštěvě hřbitova – modlitba za zemřelé – tři obvyklé podmínky Tři obvyklé podmínky: - svátost smíření (věřící ji nemusí...