Výsadkáři v kostele vzpomněli na ty, kteří položili životy při službě

  Výsadkáři v kostele vzpomněli na ty, kteří položili životy při službě

  V kostele Nanebevzetí Panny Marie si příslušníci 43. výsadkového pluku připomněli svátek válečných veteránů.Prostor svatostánku byl při pietním setkání zcela zaplněn vojáky, kteří si připomněli osobní příběhy všech výsadkářů, kteří položili své životy ve službě vlasti. Dalšími...

  Dopis otce Jana - 7. 11. 2021

  Dopis otce Jana - 7. 11. 2021

  „Jedna chudá vdova dala dvě drobné mince.“ srov. Mk 12,42 7. listopadu 2021Vážení a milí farníci,od začátku října se častěji setkáváme se slovem synoda a papež František vybízí každého z nás, aby se zapojil do synody, která má...

  Promluva papeže Františka: Ovoce Ducha

  Promluva papeže Františka: Ovoce Ducha

  Katecheze k listu Galaťanům - 13. částGal 5,22-24Ale ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Proti takovým věcem se nestaví žádný zákon. Ti, kdo (náležejí) Kristu Ježíši, ukřižovali svoje tělo i s jeho...

  Biskupové k synodálnímu procesu

  Biskupové k synodálnímu procesu

  Drahé sestry a drazí bratři!Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom...

  Nešpory ke cti Nejsvětějšího Salvátora

  Nešpory ke cti Nejsvětějšího Salvátora

                          Máme rádi roční období kolem chrudimské pouti. Máme rádi i naši Salvátorskou pouť spojenou s různými dojmy a zážitky, které se měnily v průběhu času. S přibývajícím věkem to jsou...