Pravidelné akce

Neděle
8:30 Dětská bohoslužba kostel NPM 30. 8., 4. 10., 8. 11., 29. 11.
9:30 Farní kavárna farní sál 6. 9., 20. 9., 4. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12.
19:30 Tichá adorace kostel NPM každou neděli

Pondělí
9:30 Modlitby maminek na mateřské dovolené farní sál zpravidla každé pondělí
19:00 Farní evangelizační buňka farní sál zpravidla každé pondělí

Úterý
19:00 Zkouška chrámového sboru kůr NPM každých 14 dní

Středa
19:00 Setkání nad Biblí farní sál 9. 9., 30. 9., 14. 10., 21. 10., 11. 11., 25. 11., 9. 12.

Čtvrtek
19:30 Tichá adorace kostel NPM sál každý čtvrtek

Pátek
19:00 Společenství mládeže farní sál podle domluvy
19:00 Net for God farní sál 25. 9., 23. 10., 27. 11., 28. 12., 22. 1.


Bohoslužby v zařízeních pro nemocné a seniory
Nemocnice zpravidla první středu v měsíci ve 14 hodin
Senior rezidence první a třetí středu v měsíci v 15 hodin
Domov seniorů druhou a čtvrtou středu v měsíci v 15 hodin
Hospic zpravidla každý čtvrtek v 15 hodin