Výuka náboženství

V chrudimské farnosti se učí náboženství od předškolního věku do 9. třídy. Výuka probíhá v budově fary ve farním sále a v učebně, kde vyučuje Dr. Tomáš Pavlík a Bohumila Novotná.

Děti jsou v hodinách náboženství vedeny k modlitbě, účasti na bohoslužbách, rozlišování dobra a zla v životě, poznávají život Ježíš Krista, základy křesťanství a katolické víry naukově, ale také prostřednictvím soutěží, her, zpěvu a výtvarných aktivit.

Třída Den Hodina Místo Vyučující Začátek
MŠ + 1. třída ZŠ čtvrtek 15:30 – 16:15 učebna fara Dr. Tomáš Pavlík 1. 10.
2. a 3. třída ZŠ čtvrtek 16:15 – 17:00 farní sál Bohumila Novotná 17. 9.
4. a 5. třída ZŠ čtvrtek 15:15 – 16:00 farní sál Bohumila Novotná 17. 9.
6. a 7. třída ZŠ pátek 14:30 – 15:15 farní sál Bohumila Novotná 18. 9.
8. a 9. třída ZŠ pátek 15:30 – 16:15 farní sál Bohumila Novotná 18. 9.
Vyplnit přihlášku na náboženství