Pod ochranou Nejvyššího (Žl 91)

Celý svět je zasažen pandemií a mnohými dalšími těžkými okolnostmi. V tom všem jsme jako křesťané voláni k důvěře, že nás Pán neopustil, ale zůstává stále s námi. Do Jeho blízkosti vstupujeme skrze modlitbu. Proto vás chceme pozvat k modlitebnímu řetězu za Boží pomoc pro nás i pro celý svět.


Modlitební stráž z našich domovů – řetězec modliteb na tyto úmysly začne ve čtvrtek 5. 11. 2020 od 18 hodin a bude trvat do pátku 6. 11. 2020, kdy vyvrcholí mší svatou v 18 hodin, která bude sloužena on-line z kostela Nanebevzetí Panny Marie.


K modlitbě se přihlaste přes rezervační systém na farních stránkách zde nebo volejte: Petra Pudilová 605 151 248.


Zapisujte se i do časů, které jsou již obsazené: budeme o sobě navzájem vědět a toto vědomí nás může posilovat ve vytrvalosti. Na jeden termín může být zapsáno více lidí. Modlit se samozřejmě můžete, i když se nezapíšete.


Budeme se modlit zvláště za:

• Zemřelé a duše v očistci.
• Zastavení šíření nákazy Covid-19 u nás i ve světě, za nemocné, za zdravotníky, učitele i žáky, za rodiny, které jsou v nestandartních situacích.
• Pokoj ve světě a překonání všech bolestných rozdělení mezi národy i v nich samých.

Datum od Přihlášení Účast
5. 11. 2020, 18:00 - 19:00 Hana Vitáčková; Monika Fidlerová;
5. 11. 2020, 19:00 - 20:00 Mráčkovi; p. Bastlová;
5. 11. 2020, 20:00 - 21:00 Sellákovi;
5. 11. 2020, 21:00 - 22:00 Vostrovských; Měkotovi; Drahokoupilovi;
5. 11. 2020, 22:00 - 23:00 Marie Stará; Soukalovi; Mudr.Alzbeta Bodnarova;
5. 11. 2020, 23:00 - 0:00 Libuše Hrudová; Marie Šmídková;
6. 11. 2020, 0:00 - 1:00 Oldřich Kutil;
6. 11. 2020, 1:00 - 2:00 Ester;
6. 11. 2020, 2:00 - 3:00 Martina;
6. 11. 2020, 3:00 - 4:00 Jiří Heblt;
6. 11. 2020, 4:00 - 5:00 Libuše Hrudová; Kateřina Stará;
6. 11. 2020, 5:00 - 6:00 Tereza Gerhartová; Marek Halámka;
6. 11. 2020, 6:00 - 7:00 S.Vostrovská; V. Burešová;
6. 11. 2020, 7:00 - 8:00 Lenka Preslová;
6. 11. 2020, 8:00 - 9:00 Kateřina a Jaroslav Marelovi;
6. 11. 2020, 9:00 - 10:00 Marcela Mošková; Marie Adamcova;
6. 11. 2020, 10:00 - 11:00 Eva Novotná;
6. 11. 2020, 11:00 - 12:00 Marie a Jan Herůfkovi;
6. 11. 2020, 12:00 - 13:00 Alena Dostálová;
6. 11. 2020, 13:00 - 14:00 Hana Petrusová;
6. 11. 2020, 14:00 - 15:00 Alena Drahokoupilová; Petra Pudilová;
6. 11. 2020, 15:00 - 16:00 Jana Stodolová;
6. 11. 2020, 16:00 - 17:00 Zuzana Třešňáková; Alena Halámková;
6. 11. 2020, 17:00 - 18:00 Marie Stará;

Výběr času pro modlitbu

Je nutné vybrat mši svatou!
Jméno je povinné vyplnit.
Emailová adresa je povinná.
Není možné odeslat formulář bez souhlasu s GDPR.