Program pro Salvátorské pouti 2020

 • 6. 8. 2020

  Za naše úspěchy vděčíme Vám

  čtvrtek 6. 8. v 19:00, farní sál

  Beseda o charitní pomoci v Indii v rámci projektu Adopce na dálku®, přednáší Mgr. Vojtěch Homolka, vedoucí projektu.

 • 7. 8. 2020

  Večer chval

  pátek 7. 8. v 19:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Křesťanské písně, modlitba.

 • 8. 8. 2020

  Hra s úkoly pro děti, sraz v 15:00 u kostela sv. Michaela Archanděla.

 • Slavnostní zpívané nešpory, adorace

  sobota 8. 8. v 18:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Liturgii předsedá P. Jiří Heblt, zpěvem provází sbor Salvátor.

 • 9. 8. 2020

  8:30 – Mše svatá

  neděle 9. 8. v 8:30, kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Celebruje chrudimský arciděkan P. Jiří Heblt.

 • 10:00 – Slavnostní poutní bohoslužba

  neděle 9. 8. v 10:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Celebruje P. Karel Dvořák, novokněz a kaplan z Litomyšle. Doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr (Karel Židek – Missa in honorem sanctissimi Salvatoris, op. 79).

  Po skončení bohoslužby průvod s milostným obrazem a modlitba k Nejsvětějšímu Salvátoru u sloupu Proměnění Páně, nakonec požehnáním městu.
  Poté bude možné přijmout novokněžské požehnání.

 • Možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora

  neděle 8. 8., 12:00 - 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

 • Poutní duchovní koncert

  neděle 9. 8. v 19:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

  Zpěv – Jana Lesná–Jiráčková, Jan Jiráček, varhany – Tomáš Židek, regenschori.