Večer chval

Podrobnosti o akci

  • Termín: 5. 8. 2016, 19:30
  • Místo: kostel sv. Kateřiny

Pozvánka

Křesťanské písně, biblické texty, modlitba