Slavnostní nešpory

Podrobnosti o akci

  • Termín: 6. 8. 2016, 18:00
  • Místo: kostel sv. Kateřiny

Pozvánka

Slavnostní zpívané nešpory, adorace, možnost uctít milostný obraz Nejsv. Salvátora