Pouť do Kutné Hory za nová duchovní povolání

Pouť do Kutné Hory za nová duchovní povolání

Podrobnosti o akci

  • Termín: 15. 4. 2018, 9:30 - 15:00
  • Místo: Kutná Hora

Pozvánka

Milí chrudimští věřící, zdravím vás z Kutné Hory a rád vzpomínám na diecézní ministrantské setkání, které se v roce 2012 konalo ve vaší farnosti. Čas od času je dobré se ohlédnout a vzpomínat na dobré věci, které jsme prožili – myslím si, že si to zaslouží právě i diecézní setkání ministrantů. Někteří mě k tomu povzbudili, a tak bych si dovolil pozvat vás na neděli 15. dubna 2018 do Kutné Hory. Kromě vás oslovuji i všechny ostatní farnosti, ve kterých se v letech 2006–2013 konala diecézní setkání ministrantů; jedná se o Skuteč, Pardubice, Ústí nad Orlicí, Kutnou Horu, Vysoké Mýto, Červený Kostelec a Přibyslav. Chtěl bych, abychom společně za vše krásné poděkovali Pánu Bohu, zároveň abychom se modlili za nová duchovní povolání a za to, aby mladí lidé dobře nacházeli a rozvíjeli svůj vztah k Bohu a a liturgii. Rád bych vás pozval především na mši svatou, kterou bude od 9:30 celebrovat pan biskup Josef Kajnek v chrámu sv. Barbory. Protože začíná týden modliteb za nová duchovní povolání, budeme církvi v diecézi vyprošovat potřebná povolání ke kněžství či k řeholnímu životu. Po mši svaté bude prostor na připomenutí setkání, která se konala v jednotlivých farnostech. Po této prezentaci bude před chrámem sv. Barbory připraveno drobné občerstvení (pokud přivezete něco z vaší kuchyně, bude to fajn, ale není to nutné). Oběd nebudeme zajišťovat. Odpoledne (do 15:00) si budete moci vybrat z bohatého programu. V nabídce budou komentované prohlídky kutnohorských chrámů, prohlídka nového zvonu, varhanní koncert, tichá adorace, přednáška, divadlo, program pro děti… Věřím, že vás myšlenka připomenutí uplynulých diecézní ministrantských setkání a společná modlitba za duchovní povolání osloví a že se v dubnu potkáme v Kutné Hoře. Těším se na viděnou a přeji vám vše dobré. Žehná P. Jan Uhlíř