Pořad velikonočních bohoslužeb

Podrobnosti o akci

  • Termín: 4. 4. 2010
  • Místo: Chrudim

Pozvánka

28. března – Květná (pašijová) neděle 8:30 mše sv. se svěcením ratolestí a průvodem 14:00 Markovice 18:00 svatá Kateřina 29. března – Pondělí Svatého týdne 18:00 kaple na faře 30. března – Úterý Svatého týdne 17:30 zpívané pašije provede mládež 18:00 dětská bohoslužba v kapli na faře, 31. března – Středa Svatého týdne 7:30 svatá Kateřina od 15:00 možnost přijetí svátosti smíření 1. dubna – Zelený čtvrtek 18:00 mše na památku Večeře Páně s obřadem mytí nohou, společná adorace v Getsemanské zahradě - kostel Nanebevzetí Panny Marie do 22:00 možnost soukromé adorace v kapli na faře. 2. dubna – Velký pátek 8:00 společná modlitba liturgie hodin 15:00 křížová cesta 18:00 liturgie Velkého pátku - kostel Nanebevzetí Panny Marie od 20:00 noční adorace v kapli na faře, pokud se obsadí hodinový rozpis 3. dubna – Bílá sobota 8:00 společná modlitba liturgie hodin od 8:15 otevřen Boží hrob s vystavenou Nejsvětější svátostí, pokud se obsadí hodinový rozpis 20:00 velikonoční vigilie se křtem katechumenů - kostel Nanebevzetí Panny Marie 4. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:30 slavnostní mše svatá, žehnání pokrmů 14:00 Pouchobrady 18:00 svatá Kateřina 5. dubna – Velikonoční pondělí 8:30 mše svatá - kostel Nanebevzetí Panny Marie Pro ministranty: K nácviku velikonoční liturgie se sejdeme na Zelený čtvrtek od 16:30, na Velký pátek od 8:30 a na Bílou sobotu též od 8:30.