Beseda o Mary’s Meals

Beseda o Mary’s Meals

Podrobnosti o akci

  • Termín: 25. 11. 2018, 9:30
  • Místo: farní sál

Pozvánka

Zveme Vás na povídání o projektu Mary’s Meals (Mariina jídla). Tento projekt poskytuje dětem v nejchudších částech světa jedno jídlo denně v místě jejich vzdělávání s cílem zajistit jim lepší budoucnost. Beseda se bude konat v neděli 25. listopadu po ranní mši svaté ve farním sále. Budete moci ochutnat také kaši Likunu Phala, kterou organizace podává více než 1 360 000 dětem v různých částech světa.