Celodenní adorace a svátost smíření

Podrobnosti o akci

  • Termín: 1. 2. 2019, 8:00 - 18:00
  • Místo: farní kaple + kostel NPM

Pozvánka

V pátek 1. 2. bude celodenní adorace v kapli na faře. Pište se prosím na stolku.

Rozšířená příležitost ke svátosti smíření bude v pátek od 16 hodin v kostele.