Salvátorská pouť 2020

Salvátorská pouť 2020

Podrobnosti o akci

  • Termín: 9. 8. 2020, 10:00
  • Místo: Chrudim

Pozvánka

Přehledný program naleznete na stránce Salvátorská pouť 2020.

 

čtvrtek 6. 8. 

Za naše úspěchy vděčíme Vám (farní sál, 19:00)

beseda o charitní pomoci v Indii v rámci projektu Adopce na dálku®, 

přednáší Mgr. Vojtěch Homolka, vedoucí projektu 

 

pátek 7. 8. 

Večer chval (kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:00)

křesťanské písně, modlitba

 

sobota 8. 8. 

Pojďme hledat obraz sv. Salvátora (sraz  v 15:00 u kostela sv. Michaela Archanděla) hra s úkoly pro děti

 

Slavnostní zpívané nešpory, adorace (kostel Nanebevzetí Panny Marie, 18:00)

Liturgii předsedá P. Jiří Heblt, zpěvem provází sbor Salvátor.

 

neděle 9. 8. – kostel Nanebevzetí Panny Marie

8:30    – Mše svatá - celebruje chrudimský arciděkan P. Jiří Heblt

10:00  – Slavnostní poutní bohoslužba - celebruje P. Karel Dvořák, novokněz a kaplan z Litomyšle. Doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr (Karel Židek – Missa in honorem sanctissimi Salvatoris, op. 79)

Po skončení bohoslužby průvod s milostným obrazem a modlitba k Nejsvětějšímu Salvátoru u sloupu Proměnění Páně, nakonec požehnáním městu.
Poté bude možné přijmout novokněžské požehnání.

 

12:00 - 15:00 - Možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora


19:00 – Poutní duchovní koncert
Zpěv – Jana Lesná–Jiráčková, Jan Jiráček, varhany – Tomáš Židek, regenschori