Adorace před Nejsvětější svátostí

Adorace před Nejsvětější svátostí

Podrobnosti o akci

  • Termín: 4. 6. 2020, 19:30 - 20:30
  • Místo: kostel NPM

Pozvánka

Chceme navázat na otevřený kostel s adorací před Nejsvětější svátostí, jako to bylo v době nouzového stavu. Zveme vás tedy k soukromé adoraci každý čtvrtek a neděli v době mezi 19:30 a 20:30 hodinou. Přijďte být v tichu před Pánem.