Svátost smíření pro biřmovance - ZRUŠENO

Podrobnosti o akci

  • Termín: 24. 10. 2020
  • Místo: kostel NPM

Pozvánka

Večer: svátost smíření se společnou kající bohoslužbou, nácvik liturgie biřmování.