Kající bohoslužba a svátost smíření pro biřmovance

Podrobnosti o akci

  • Termín: 29. 5. 2021, 17:00
  • Místo: kostel NPM

Pozvánka

V sobotu 29. 5. od 17 hodin bude kající bohoslužba a svátost smíření pro biřmovance a potom nácvik na slavnost.