Slavnostní zpívané nešpory

Podrobnosti o akci

  • Termín: 6. 8. 2011, 18:00
  • Místo: Chrudim, kostel svaté Kateřiny

Pozvánka

Na svátek Proměnění Páně, v předvečer chrudimské pouti, jste zváni na společnou modlitbu do kostela svaté Kateřiny. Po slavnostních zpívaných nešporách a adoraci bude možné uctít milostný obraz sv. Salvátora.