Celodenní adorace

Podrobnosti o akci

  • Termín: 1. 7. 2011, 8:00
  • Místo: Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pozvánka

Zveme vás o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova mezi 8.00 a 17.00 do kostela Nanebevzetí Panny Marie ke klanění před Nejsvětější svátostí. Zároveň naše modlitby slouží jako „duchovní dárek“ Svatému otci Benediktu XVI. k 60. výročí jeho kněžského svěcení.