Salvátorská pouť

Salvátorská pouť

Podrobnosti o akci

  • Termín: 6. 8. 2022, 18:00 - 7. 8. 2022, 15:00
  • Místo: Chrudim

Pozvánka

sobota 6. 8.

Slavnostní zpívané nešpory, adorace (kostel sv. Kateřiny, 18:00)

Liturgii předsedá P. Jan Šlégr, zpěvem provází sbor Salvátor.

 

neděle 7. 8. – kostel Nanebevzetí Panny Marie

8:30     – Mše svatá - celebruje P. Jan Šlégr.

10:00   – Slavnostní poutní bohoslužba - celebruje Mons. František Hladký.

Doprovázejí spojené sbory a chrámový orchestr.

11:30 - 15:00 - Možnost uctít milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora