Poutní mše svatá v Markovicích

Poutní mše svatá v Markovicích

Podrobnosti o akci

  • Termín: 30. 4. 2022, 17:00
  • Místo: kostel sv. Marka, Markovice

Pozvánka

V sobotu 30. 4. bude v 18 hodin v kostele sv. Marka v Markovicích poutní mše svatá. Od 17 hodin bude varhanní koncert a poté komentovaná prohlídka opravených varhan. Koncert je benefiční na opravu varhan, stejně tak jako sbírka při mši svaté. Srdečně zveme.