Celodenní adorace

Podrobnosti o akci

  • Termín: 2. 9. 2011, 8:00
  • Místo: Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pozvánka

Zveme vás po celý den k pokleknutí před Nejsvětější svátostí oltářní. Kostel Nanebevzetí Panny Marie s vystavenou Eucharistií bude otevřen až do mše svaté.