Schůzka poutníků do Říma

Podrobnosti o akci

  • Termín: 18. 9. 2011, 9:30
  • Místo: Chrudim, farní sál

Pozvánka

Zveme přihlášené na pouť do Říma na krátkou schůzku v neděli 18. 9. po mši svaté. I když jedou jen někteří z farnosti, jedná se o farní pouť, za celou farnost. Rádi tam povezeme i vaše úmysly, za které máme pouť konat. Bude na ně připravena krabička na stolku, napište je na lístek, pokud připojíte adresu, pošleme pohled.