Večer chval

Podrobnosti o akci

  • Termín: 7. 10. 2011, 19:30
  • Místo: Chrudim, kostel svaté Kateřiny

Pozvánka

V rámci přípravy na nedělní udělení svátosti biřmování v naší farnosti proběhne večer chval v kostele svaté Kateřiny.