Biřmování

Podrobnosti o akci

  • Termín: 9. 10. 2011
  • Místo: Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pozvánka

V neděli 9. října přijede náš sídelní biskup Jan Vokál, aby udělil dvanácti mladým mužům a ženám z naší farnosti svátost biřmování. K této slavnosti pro celou naši farnost se sejdeme v liturgickém společenství a modlitbami budeme provázet naše biřmovance. Po mši svaté jsou všichni zváni na faru. Připravíme malé pohoštění a budeme se moci, jak věříme, setkat i s naším vzácným hostem Otcem biskupem Janem, který do naší farnosti takto zavítá poprvé...