Salvátorská pouť 2023

Salvátorská pouť 2023

Podrobnosti o akci

  • Termín: 5. 8. 2023, 18:00 - 6. 8. 2023, 15:00
  • Místo: Chrudim

Pozvánka

Mše svatá bude v 8:30 hodin a v 10 hodin – slouží P. Petr Chalupa, ředitel Českého katolického biblického díla. V sobotu 5. 8. v 18 hodin zveme do kostela sv. Kateřiny na zpívané nešpory s promluvou.

Milostný obraz Nejsvětějšího Salvátora bude vystaven při sobotních nešporách a v neděli při mších svatých až do 15. hodiny.

Příležitost ke svátosti smíření před poutí bude ve čtvrtek od 17:30 hodin v kostele sv. Kateřiny a v pátek od 16 do 18 hodin ve farním kostele.