Setkání se zájemci o biřmování

Podrobnosti o akci

  • Termín: 7. 2. 2023, 18:00
  • Místo: Farní sál

Pozvánka

V úterý 7. 2. od 18 hodin bude na faře setkání těch, kteří by měli zájem připravovat se na svátost biřmování. Srdečně zveme.