Svátost smíření před Vánocemi

Svátost smíření před Vánocemi

Podrobnosti o akci

  • Termín: 22. 12. 2023, 16:00 - 18:00
  • Místo: kostel NPM

Pozvánka

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou. Rozšířená možnost i s účastí dalšího kněze bude v kostele NPM v pondělí 18. 12. a v pátek 22. 12., ve středu 20. 12. na faře, vždy od 16.00 do 18.00 hod.