Celodenní adorace

Podrobnosti o akci

  • Termín: 6. 1. 2012
  • Místo: Chrudim, kaple

Pozvánka

Během celého dne vás zveme k návštěvě a tiché adoraci před Nejsvětější svátostí v kapli na faře.